دریافت فرمها

دریافت فرمهای درخواست کارت صلاحیت طراحان

پیرو فراخوان منتشر شده در زمینه صدور کارت صلاحیت طراحان پارچه و لباس و به منظور تسهیل شرایط دریافت فرمهای مربوط به فراخوان پیش گفته فایل دیجیتال فرمهای درخواست صدور کارت در قالب پی دی اف از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد .

دریافت فرم ها