گزارش تصویریمراسم افتتاحییه اولین نمایشگاه مد و مانتو1