یادداشتنیایش

طرح ملی ارتقای کیفیت چادر های نماز مساجد و اماکن متبرکه

باسمه تعالی

(طرح ملی ارتقای کیفیت چادر های نماز مساجد و اماکن متبرکه)

از افتخارات برجسته کتاب و آیین مسلمانی تاکید بر رعایت اصول بهداشتی ، پاکیزگی و آراستگی می باشد و بر اساس همین دیدگاه و وجود دستورات موکد شرعی و مذهبی مبنی بر رعایت اصول پاکیزگی و آراستگی لازم است تا بازنگری در روندهای موجود در حوزه لوازم و ملزومات عبادت و بندگی که به نحوی از انحاء مرتبط با موضوع فوق الذکر می باشند نسبت به اصلاح و یا تغییر روند برخی از موارد اقدام کرد.

در این میان ضمن قدرشناسی از توجه مسئولین و متولیان اماکن مقدس و متبرکه نسبت به تهیه امکانات و زیرساختهای لازم به منظور اداره مناسب و در خور شأن جایگاه معنوی این اماکن یه نظر می رسد که لازم است توجه بیشتری از جانب دستگاه های ذیربط به برخی از جزییات امکانات این اماکن معطوف شود.

بر اساس بررسی های صورت گرفته در حال حاضر یکی از مواردی که به نظر می رسد میبایست مورد توجه و در برخی موارد اصلاح قرار داده شود کیفیت چادرهای نماز مورد استفاده در مساجد ، نمازخانه ها و آستان مقدس امامزادگان موجود کشور می باشد.