یادداشتنقش برند در ساماندهی مد و لباس

نقش برند در ساماندهی مد و لباس

مهدی محمودی
حوزه مد و لباس به دلیل برخورداری از پیچیدگی های مختلف و همچنین تاثیر و تاثر آن از حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی دارای اهمیتی فراوان است. برنامه ریزی با رویکرد ساماندهی این حوزه، امری به تبع پیچیده تر و حساس تر است. برخی از دلایل این پیچیدگی عبارتند از:
1-       سرعت تغییر و تحول و کوتاه بودن عمر مد در حوزه لباس و پوشاک
2-       تاثیر عوامل مختلف در تصمیم گیری و برنامه ریزی در حوزه مد و لباس
3-       گسترش رسانه های ارتباطی و هجوم فرهنگ غربی در حوزه لباس و پوشاک
4-       وجود سلیقه های بسیار متفاوت و متنوع در بین مردم و کاربران مد و لباس
5-       نگاه خاص و ماموریت گرای دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماد تفکر حکومت دینی
این عوامل تنها برخی از فاکتورهای موثر در حوزه تصمیم گیری در صنعت مد و لباس و برنامه ریزی و ساماندهی برای آن هستند. دستیابی به مدلی جامع و کارامد امری بسیار پیچیده و سخت است. تدوین نقشه راه کارگروه ساماندهی مد و لباس بوسیله دبیرخانه کارگروه، امری بسیار میمون و موثر در این حوزه بوده است و توانسته است با رویکردی فرآیندی، ضمن شناسایی فرآیندهای مختلف، گامی در این حوزه بردارد.
یکی دیگر از عوامل بسیار کلیدی و اساسی در حوزه مد و لباس و ساماندهی آن، ایجاد، رشد و توسعه برندهایی متناسب با نیازهای موجود است. بدین معنا که ادبیات برند به عنوان حلقه آخر و تکامل یافته زنجیره بازار و فروش (طبق دیدگاه عده ای) می تواند با برنامه ریزی و هوشمندی، تاثیر بسزایی در ساماندهی زنجیره ایده تا محصول خود داشته باشد. این رویکرد در کشورهای دیگر در صنایع دیگر همچون صنعت غذا، در غالب برند غذای حلال تجربه شده است. این برند ضمن کمک به فروش و تولید محصولاتی که دارای شاخصهای ارزشی و اسلامی هستند، توانسته است فرهنگ عمیق و ادبیات تمدن اسلامی را نیز گسترش دهد. این تجربه می تواند در حوزه مد و لباس نیز ساری و جاری گردد. بدین معنا که با ایجاد و گسترش برند پوشاک اسلامی در قالبهای مختلف می توان علاوه بر ورود و تولید محصولات منطبق با شاخص اسلامی، کمک بزرگی به تولید و گسترش این محصولات در قالب فروش نمود.
ویژگی برند این است که معمولا بعد از چرخه بازاریابی و فروش قرار دارد و می تواند با ایجاد شانیت و جایگاه مناسب، در گسترش فرهنگ و جایگاه اجتماعی در کنار فروش و بازاریابی کمک کند. ارایه نکات تخصصی در حوزه برند و تاثیر آن در پوشاک و لباس اسلامی، در کتاب نمایشگاه که از غرفه کمیته علمی عرضه خواهد شد، ارایه خواهد شد.